Služby pre nájomcov

Poskytujeme komplexné služby našim nájomcom, ktoré zahŕňajú rýchle pripojenie na internet, telefónne linky, bezpečnostný systém, elektronický vrátnik,  alebo upratovacie služby. Budova je vybavená vlastnou kotolňou a kancelárie štruktúrovanou 100Mbit kabelážou. Na požiadanie krátkodobý prenájom rokovacích miestností.